ประโยชน์หลักที่ประชาชนจะได้รับจาก พ.ร.บ.รัฐบาลดิจิทัล


4 November 2563
992

“เร็ว ลด เพิ่ม” คือ ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจาก พ.ร.บ.รัฐบาลดิจิทัล

ความสำคัญที่ต้องคำนึงถึงในบริบทการทำงานเพื่อประชาชนเป็นหลัก (Citizen-Centric Government)

ดาวโหลดโหลด พ.ร.บ.รัฐบาลดิจิทัล 2563 ฉบับเต็ม >> คลิก << 

อัปเดตข้อมูล พ.ร.บ.รัฐบาลดิจิทัล 2562 >> พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562

ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่

Facebook : DGA Thailand