คำทับศัพท์ ยุคดิจิทัลชุดที่ 3


4 November 2563
1105
ในยุคที่ Content is King คุณหลวง 'ข้าราชการหน้าใส หัวใจไฮเทค' ว่านอกจากการนำเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจแล้ว ความถูกต้องของคำและความหมายก็สำคัญอย่างมากนะขอรับ วันนี้คุณหลวงนำคำทับศัพท์ ยุคดิจิทัล ชุดที่ 3 มาเสนอถึงหน้าจอแล้วขอรับ  ที่มา : หนังสือภาษาไทย ภาษาสื่อ ฉบับราชบัณฑิตยสภา จัดพิมพ์เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม 2559 ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่ Facebook : DGA Thailand
ป้ายกำกับ : ศัพท์ดิจิทัล