คอสออนไลน์ Up Skill เรียนที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้กับมหาลัยดัง


4 November 2563
674

กลัวมั๊ยทักษะที่ติดตัวอยู่มันเอ้าท์ไปแล้วรีบมาเลยโอกาสดีอัปสกิลดิจิทัลฟรี

คลิกดูคอร์สเพิ่มที่เว็บไซต์ : Thai Mooc

 

หรือที่เว็บไซต์ : สถาบันพัฒนาบุคคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA)

 

คอร์สดีๆ เรียนที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้กับมหาลัยดัง โอกาสดีเรียนฟรีขนาดนี้พลาดได้ไง

 

 

การเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21 (Entrepreneurship in 21 st-Century)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

*** วิชานี้มีใบประกาศนียบัตร ***

 

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ด้วยภาษาซี 1 (Fundamentals of the C Programming Language I)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

*** วิชานี้มีใบประกาศนียบัตร ***


เทคโนโลยีกับการเรียนรู้ของเกษตรกรดิจิทัล (Technology and learning of digital agriculture)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการในยุค 4.0 (Tourism and Hospitality Management 4.0)
มหาวิทยาลัยมหิดล

*** วิชานี้มีใบประกาศนียบัตร ***

 

การสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Digital media creation on social networks)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

*** วิชานี้มีใบประกาศนียบัตร ***

 

ระบบสารสนเทศกับการจัดการความรู้ในยุคดิจิทัล (Information System and Knowledge Management in the Digital Age)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

*** วิชานี้มีใบประกาศนียบัตร ***

 

การออกเสียงภาษาอังกฤษและสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

*** วิชานี้มีใบประกาศนียบัตร ***

 

สร้างแบรนด์ดีด้วย R.I.C.H. (Building Good Brand with R.I.C.H.)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

*** วิชานี้มีใบประกาศนียบัตร ***

 

การบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ (Accounting For Entrepreneurship)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

Introduction to Smart Grid
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่

Facebook : DGA Thailand

ป้ายกำกับ : TDGA อบรม พัฒนาทักษะ