รู้จักกับ Digital ID กระบวนการยืนยันตัวตนทางดิจิทัล


4 November 2563
2145

อยากใช้ Digital ID หรือ การยืนยันตัวตนทางดิจิทัลเพียงลงทะเบียนไม่กี่ขั้นตอน ก็จะรู้ว่ามีแล้วดีอย่างไร

✔️ ช่วยลดความเสี่ยงในการโดนปลอมแปลงตัวตน
✔️ ลดความซ้ำซ้อนการยืนยันตัวตนด้วยเอกสารกระดาษ
 

ดาวโหลด : พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
 

ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่

Facebook : DGA Thailand