วิสัยทัศน์ ดิจิทัลอาเซียน ขับเคลื่อนไทยให้ก้าวหน้า


4 November 2563
865

วิสัยทัศน์ภูมิภาคอาเซียน ขับเคลื่อนไทยให้ก้าวหน้าตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน ปี 2563 (AIM 2020)

เพิ่มสปีดหนีคู่แข่งเร่งแซงด้วยรัฐบาลดิจิทัล

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์

ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่

Facebook : DGA Thailand