หน่วยงานไหน? ต้องมีธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ


3 November 2563
1135

หน่วยงานไหน? ต้องมี ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ หรือ 𝘿𝙖𝙩𝙖 𝙂𝙤𝙫𝙚𝙧𝙣𝙖𝙣𝙘𝙚 𝙁𝙧𝙖𝙢𝙚𝙬𝙤𝙧𝙠 

มาเป็นกรอบในการกำกับดูแลข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมหรือดาวน์โหลดไฟล์ >> ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ <<

หรืออยากรู้คลิกเลย >> 8 คำตอบที่หน่วยงานรัฐอยากรู้ จาก พ.ร.บ.รัฐบาลดิจิทัล

ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่

Facebook : DGA Thailand