5 แนวทางพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สิงคโปร์ ให้ประสบความสำเร็จ


3 November 2563
941

5 แนวทางพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สิงคโปร์ ให้ประสบความสำเร็จ

ที่มา >> แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564

ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่

Facebook : DGA Thailand