5 แนวทางพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สิงคโปร์ ให้ประสบความสำเร็จ


3 พฤศจิกายน 2563
524

5 แนวทางพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สิงคโปร์ ให้ประสบความสำเร็จ

ที่มา >> แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564

ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่

Facebook : DGA Thailand