Master Plan หัวใจความสำเร็จของรัฐบาลดิจิทัลประเทศเกาหลีใต้


3 November 2563
903

 

 

สาธารณรัฐเกาหลี หรือ เกาหลีใต้ ไม่ใช่แค่มีหนังดี ซีรีย์ดัง ท่องเที่ยวปังเท่านั้น

แต่ยังได้รับการยอมรับว่าเป็นมหาอำนาจในด้านเทคโนโลยีด้วย

 

สพร.สรุปปัจจัยความสำเร็จของการพัฒนาประเทศสู่รัฐบาลดิจิทัลของเกาหลีใต้มีอะไรบ้าง

 

  1. ได้รับการสนับสนุนจากผู้นำประเทศอย่างต่อเนื่อง

  2. พัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคขั้นสูงในบุคลากรภาครัฐจำนวนมาก

  3. พัฒนาบริการและโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมทั้งสร้างมาตรฐานให้หน่วยงานรัฐใช้ร่วมกัน

  4. ประกาศกรอบสถาปัตยกรรมองค์กร (EA) ระดับชาติที่มีกฎหมายสนับสนุนและการพัฒนามาตรฐานร่วมที่ใช้สําหรับหน่วยงานภาครัฐ

  5. สร้างความร่วมมือที่แข็งแกร่งกับภาคเอกชน อาทิ การใช้ PPPs ในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานกับเอกชนเพื่อพัฒนามาตรฐานร่วม (Common Standards)

 

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >>  คลิกที่นี่  <<

 

 

 

ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่

Facebook : DGA Thailand