ทักษะดิจิทัล 5 มิติที่บุคลากรภาครัฐต้องรู้


29 January 2563
2807

ทักษะดิจิทัล 5 มิติที่บุคลากรภาครัฐต้องรู้เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล

อ่านเพิ่มเติมที่>>

https://www.ocsc.go.th/Digital_Learning_Sources_02

https://www.ocsc.go.th/digital_skills

ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่

Facebook : DGA Thailand