ประโยชน์ของ Chatbot กับรัฐบาล


28 January 2563
1900

ความสำคัญที่เพิ่มมากขึ้นของ Chatbot 

ที่ช่วยสร้างประโยชน์ให้ธุรกิจและบริการมากกว่าที่คิด

หลายคนเข้าใจว่าแค่ช่วยโอนสาย กับช่วยตอบคำถามซ้ำๆ หรือเปล่า?

ปัจจุบันภาครัฐมีการนำ Chatbot มาใช้ในหน่วยงานต่าง ๆ แล้วนะเช่น กรมสุขภาพจิต 

ใช้ Chatbot online ให้ข้อมูลความรู้ ความเข้าใจ การใช้ยารักษาโรคทางจิตเวชตลอด 24 ชั่วโมง

ลองเข้าไปใช้ดูได้น้าา >> เว็บไซต์ www.galyamed.com 

ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่

Facebook : DGA Thailand