4 แนวทางรัฐบาลดิจิทัล ที่ทำให้เกาหลีใต้ประสบความสำเร็จ


28 January 2563
1187

4 แนวทางรัฐบาลดิจิทัล ที่ทำให้เกาหลีใต้ประสบความสำเร็จ

ตามรอยบทเรียนสำคัญเพื่อประโยชน์ในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของไทย

โหลดการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเกาหลีใต้ฉบับเต็ม

ได้ที่ https://www.dga.or.th/upload/download/file_ebfb1da381ec8a66fba734821a2b0498.pdf

ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่

Facebook : DGA Thailand