มีไอเดียธุรกิจ ปล่อยความคิดให้สุด เริ่มต้นไม่สะดุด


27 January 2563
168

✔️ จะขอจดทะเบียนธุรกิจ

✔️ ขึ้นทะเบียนนายจ้าง

✔️ ขออนุญาตทำธุรกิจ

✔️ ขอใช้สาธารณูปโภค ฯลฯ

ก็ยื่นขออนุญาตผ่าน Biz Portal ได้กว่า 40 ใบอนุญาตที่ลิงก์นี้เลย >> bizportal.go.th/

ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่

Facebook : DGA Thailand