เทคโนโลยี Blockchain มาประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจและภาครัฐ


11 November 2562
4082

รู้ไหมว่าโลกเราเปิดรับ เทคโนโลยี 𝗕𝗹𝗼𝗰𝗸𝗰𝗵𝗮𝗶𝗻 มาประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจและภาครัฐในด้านใดบ้าง

แล้วจะเห็นได้ว่า 𝗕𝗹𝗼𝗰𝗸𝗰𝗵𝗮𝗶𝗻 ไม่ใช่แค่เทรนด์แล้วแต่เป็นเทคโนโลยีที่สำคัญของโลกเลยทีเดียว

อยากรู้เพิ่มเติมโหลดหนังสือ "Blockchain for Government
Services" การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับภาครัฐ

ฉบับภาษาไทยเก็บไว้อ่านฟรีที่ https://www.dga.or.th/th/profile/2128/

ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่

Facebook : DGA Thailand