17 ปีสู่เส้นชัยของสาธารณรัฐเอสโตเนีย


11 November 2562
1495

17 ปีสู่เส้นชัยของสาธารณรัฐเอสโตเนีย ที่วันนี้สามารถให้บริการภาครัฐแบบออนไลน์ได้ถึง 99%

ปัจจุบันประชาชนสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์โดยไม่ต้องมาติดต่อภาครัฐโดยตรง ตามวิสัยทัศน์ของสาธารณรัฐเอสโตเนียที่วางไว้ คือ "Invisible Government"

ที่มา : http://as.nida.ac.th/gsas/article/ระบบรัฐบาลดิจิทัลของสา/

       https://e-estonia.com/

 

 

ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่

Facebook : DGA Thailand