กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ Data Governance Framework


11 November 2562
7343

กุญแจสำคัญการไขปัญหาข้อมูลภาครัฐ

กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ Data Governance Framework มาช่วยได้จริงหรือ

ดาวน์โหลดกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐฉบับเต็มได้ที่ https://www.dga.or.th/th/profile/2108

ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่

Facebook : DGA Thailand