โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ


11 November 2562
2212

เมื่อเราต้องใกล้ชิดกับบริการภาครัฐมาตลอดทุกช่วงอายุ แล้วรู้ไม่ว่า?

โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่มาช่วยให้หน่วยงานรัฐอำนวยความสะดวกให้เราสบายขึ้น ง่ายขึ้นมีอะไรบ้าง มาดูกันเลย

ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่

Facebook : DGA Thailand