ความก้าวหน้าของแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล


11 November 2562
828

มาดูความก้าวหน้าของแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สร้างความเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยอย่างไรบ้าง

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dga.or.th/th/content/920/13386/

ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่

Facebook : DGA Thailand