รับมืออย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงของประชากรไทยในอนาคต


11 November 2562
1165

ต้องเตรียมพร้อมรับมือยังไง เมื่อวัยทำงาน 100 คน ในอีก 8 ปีข้างหน้า ต้องรับดูแลเด็กและผู้สูงอายุรวม 64 คน

อ่านข้อมูลเปิดภาครัฐ

จากสำนักงานสถิติแห่งชาติได้ที่ : http://service.nso.go.th/nso/govstat/main.html

และอยากรู้ข้อมูลเปิดภาครัฐอื่นๆ คลิกเลย : https://data.go.th/default.aspx

ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่

Facebook : DGA Thailand