สูงวัยก็ไฮเทคนะจ้ะ


8 November 2562
511

สูงวัยก็ไฮเทคนะจ้ะ ปี 61 มีสถิติการใช้อินเทอร์เน็ตสูงขึ้นกว่าปี 57 เกือบ 4 เท่าตัว

อ่านเพิ่มได้ที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ>> http://service.nso.go.th/nso/govstat/info.html

ดูข้อมูลเปิดภาครัฐหน่วยงานอื่นเพิ่มเติมได้ที่ https://data.go.th/default.aspx

 

ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่

Facebook : DGA Thailand