5 อันดับการจัดเก็บรายได้ภาษี ของกรมสรรพากรปี 2562


8 November 2562
18087

อันดับการจัดเก็บรายได้ภาษี ของกรมสรรพากรปี 2562

① ภาษีมูลค่าเพิ่ม
② ภาษีเงินได้นิติบุคคล
③ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
④ ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
⑤ ภาษีธุรกิจเฉพาะ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมภาษีไปไหน และภาษีมาจากไหนได้ที่ : https://govspending.data.go.th/dashboard/5

ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่

Facebook : DGA Thailand