สะดวกสบายกับยุคดิจิทัล


8 November 2562
226

 

ก่อนเริ่มต้นธุรกิจ

เช็กเครื่องหมายการค้า ว่าซ้ำกับใครหรือไม่ได้ที่ https://data.moc.go.th/OpenData/TrademarkDetailsByKeyword

 

และดูข้อมูลเปิดภาครัฐหน่วยงานอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ : https://data.go.th/default.aspx

 

 

 

ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่

Facebook : DGA Thailand