ชู 3 กลยุทธ์สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคคลากรด้านทักษะดิจิทัล


8 November 2562
882

ชู 3 กลยุทธ์สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคคลากรด้านทักษะดิจิทัล

  • 𝗦𝗺𝗮𝗿𝘁 𝗪𝗼𝗿𝗸𝗽𝗹𝗮𝗰𝗲
  • 𝗦𝗺𝗮𝗿𝘁 𝗟𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿
  • 𝗦𝗺𝗮𝗿𝘁 𝗪𝗼𝗿𝗸𝗳𝗼𝗿𝗰𝗲
  • ถ้าท่านใดสนใจมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกัน คลิกเลย : https://www.dga.or.th/th/join_us/

    ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่

    Facebook : DGA Thailand