สถิติน่ารู้ จากข้อมูลเปิดภาครัฐของสำนักงานสถิติแห่งชาติ


8 November 2562
2941

สถิติน่ารู้จากข้อมูลเปิดภาครัฐของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน พ.ศ. 2561

  • ไทยมีประชากรทั่วประเทศประมาณ 67.7 ล้านคน
  • ประกอบธรุกิจส่วนตัว 49.95%
  • มีจำนวนสมาชิกเฉลี่ยประมาณ 3.16 คน/ครัวเรือน กระจายอยู่ในภาคต่าง ๆ ของประเทศ

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมคลิก : http://service.nso.go.th/nso/govstat/info.html

อยากรู้ข้อมูลเปิดภาครัฐอื่นๆ ได้ที่ : https://data.go.th/Datasets.aspx

 

 
 

ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่

Facebook : DGA Thailand