4 แนวทางความมุ่งมั่นของ DGA Thailand สู่ความสำเร็จในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล


6 November 2562
787

 

 

4 แนวทางความมุ่งมั่นของ DGA Thailand สู่ความสำเร็จในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

ภายใต้วิสัยทัศน์

 

"เปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล (Transform Government to The Digital Age)"

 

เพิ่มเติมได้ที่ รายงานประจำปี 2561

คลิก >> https://www.dga.or.th…/file_50d123f1dd0092ddd869a39c7a7652…

 

 

 

ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่

Facebook : DGA Thailand