โชว์ผลสำรวจความพร้อมด้านดิจิทัลภาครัฐปี 2561 ของหน่วยงานระดับกรม


31 October 2562
843

อัปเดตความก้าวหน้าความพร้อมก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัลในแต่ละด้าน ซึ่งช่องทางที่หน่วยงานภาครัฐใช้ในการสื่อสารมากที่สุดคือ เว็บไซต์ 85.7%

*หน่วยงานที่ร่วมสำรวจความพร้อมฯ สามารถใช้ username และ password  เพื่อดูรายละเอียดผลคะแนนได้ที่ : https://www.dga.or.th/th/content/2101/13092/

สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายงานผลสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยปี 2561 คลิก https://www.dga.or.th/…/file_7441f09764ff3429b255b10003058d…

 

 

ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่

Facebook : DGA Thailand