โชว์ผลสำรวจความพร้อมด้านดิจิทัลภาครัฐ ปี 2561 ของหน่วยงานระดับจังหวัด


31 October 2562
629

โชว์ผลสำรวจความพร้อมด้านดิจิทัลภาครัฐ ปี 2561 ของหน่วยงานระดับจังหวัด มาดูกันว่าความพร้อมแต่ละด้านมีความก้าวหน้าอย่างไรบ้าง

*หน่วยงานที่ร่วมสำรวจความพร้อมฯ สามารถใช้ username และ password  เพื่อดูรายละเอียดผลคะแนนได้ที่ : https://www.dga.or.th/th/content/2101/13092/

สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายงานผลสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยปี 2561 คลิก https://www.dga.or.th/…/file_7441f09764ff3429b255b10003058d…

ติดตามความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลได้ที่

Facebook : DGA Thailand