เปิด 9 ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล


31 October 2562
9353

👍 เปิด 𝟵 ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ 𝗗𝗶𝗴𝗶𝘁𝗮𝗹 𝗹𝗶𝘁𝗲𝗿𝗮𝗰𝘆 ของบุคลากรภาครัฐเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่าในยุค 4.0

✔️ทำน้อย..ได้มาก
𝗪𝗼𝗿𝗸 𝗹𝗲𝘀𝘀 𝗯𝘂𝘁 𝗴𝗲𝘁 𝗺𝗼𝗿𝗲 𝗶𝗺𝗽𝗮𝗰𝘁.

✔️สร้างคุณค่า
𝗩𝗮𝗹𝘂𝗲 𝗰𝗼-𝗰𝗿𝗲𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻.

✔️ความคุ้มค่าในการดำเนินงาน
𝗘𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝘆 𝗼𝗳 𝘀𝗰𝗮𝗹𝗲.

 

 

 

 

 

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมคลิก https://www.ocsc.go.th/DLProject/mean-dlp