เว็บศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ หรือ Open Government Data


21 สิงหาคม 2562
1603

โชว์ตัวเลขการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินของไทยโตขึ้น พร้อมให้ดาวน์โหลดข้อมูลเปิดภาครัฐฟรี

สนใจค้นหาและเข้าถึงข้อมูลที่มีคุณภาพของภาครัฐเพิ่มเติมได้ที่>> https://data.go.th/default.aspx