เปิดเป้าหมายที่ต้องไปให้ถึง โมเดลเทคโนโลยีพัฒนาเมืองสู่ Smart City ตั้งเป้าพัฒนา 100 เมือง ภายในปี 2565


21 สิงหาคม 2562
1471