7 อาชีพที่มีโอกาสจะหายไป


21 สิงหาคม 2562
891

ในยุคที่มีเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาอำนวยความสะดวกให้สามารถทำธุรกรรมหรือกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเองได้ง่ายขึ้น