7 อาชีพที่มีโอกาสจะหายไป


21 August 2562
1112

ในยุคที่มีเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาอำนวยความสะดวกให้สามารถทำธุรกรรมหรือกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเองได้ง่ายขึ้น