ส่องผลสำรวจความพร้อม AI ภาครัฐ 4 ด้าน ของ 7 ประเทศในเอเชีย


21 August 2562
1005

👁️ ส่องผลสำรวจความพร้อม AI ภาครัฐ 4 ด้าน ของ 7 ประเทศในเอเชีย

✔️ การกำกับดูแล
✔️ โครงสร้างพื้นฐานและข้อมูล
✔️ ทักษะการศึกษา
✔️ การให้บริการของภาครัฐและเอกชน

📌 และเตรียมพบกับหนังสือ AI สำหรับการบริหารงานและการบริการภาครัฐ ฉบับภาษาไทย by DGA Thailand เร็วๆ นี้