21 August 2562
853

𝟖 ข้อ "มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ" (𝐆𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞 𝐒𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐝) ที่หน่วยงานรัฐควรรู้

1⃣  การตั้งชื่อเว็บไซต์ภาครัฐ
2⃣  ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหน่วยงาน
3⃣  ข้อมูลเปิดภาครัฐ
4⃣  การให้บริการของหน่วยงาน
5⃣  การมีส่วนร่วมของประชาชน
6⃣  คุณลักษณะที่ควรมี
7⃣  ความมั่นคงปลอดภัยสำหรับเว็บไซต์
8⃣  การประกาศนโยบาย

เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเข้าใช้บริการหรือดูข้อมูลผ่านเว็บไซต์ได้ทุกที่ ทุกเวลา

 

 

 

📍 โหลดเอกสารฉบับเต็มคลิก>>https://www.dga.or.th/…/file_4b1f9cb196726c4871214c9b4a48ce…