เมื่อเราต้องเปลี่ยนเพื่อปรับตัวสู่ยุคดิจิท


21 August 2562
1221

มาดูกันว่า 6 ขั้นตอนสร้างแรงจูงใจในองค์กรเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย มีอะไรบ้าง

ดาวน์โหลดข้อมูลฉบับเต็มฟรี>>https://www.dga.or.th/…/file_d9aba7ce23ccf8b5d1f872af64a6e6…