แอปพลิเคชัน Doctor Asks


21 August 2562
1124

แอปพลิเคชัน Doctor Asks ผู้ช่วยคนใหม่คุณหมอและพยาบาลให้สามารถสื่อสารกับคนไข้ชาวเมียนมาได้ง่ายขึ้น

พัฒนาโดย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล และ สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth ร่วมกับ DGA Thailand

สามารถใช้แอปนี้ช่วยสืบประวัติผู้ป่วย การใช้ยา-แพ้ยา กลุ่มการรักษา คำแนะนำ คำบ่งใช้ยาเพื่อการรักษาตามอาการ การให้ข้อมูลการรักษาเพิ่มเติมกรณีต้องกลับมาตรวจซ้ำ เป็นบริการเพื่อนำร่องการสื่อสารเชื่อมโยงกลุ่มประเทศอาเซียน (AEC) โดยเริ่มต้นจากภาษาเมียนมา