มาลองเช็กลิสต์กันว่า ถ้าตอบใช่ครบ 6 ข้อ เทคโนโลยี Blockchain


21 August 2562
776

มาลองเช็กลิสต์กันว่า ถ้าตอบใช่ครบ 6 ข้อ เทคโนโลยี Blockchain คือ สิ่งที่จะตอบโจทย์ความต้องการของหน่วยงานและองค์กรของคุณในการพัฒนาให้ก้าวไปสู่ขั้นกว่าของการดำเนินงานแบบอัจฉริยะแล้ว

✔️ 1. ต้องการแชร์ข้อมูลชุดเดียวกันให้กับผู้เชื่อมโยงในระบบทุกคนใช่หรือไม่?

✔️ 2. การสร้างข้อมูลของคุณมีผู้เกี่ยวข้องมากกว่า 1 รายขึ้นไป ใช่หรือไม่?

✔️ 3. คุณต้องการบันทึกข้อมูลที่ไม่สามารถแก้ไข/ลบได้ นอกจากบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม ใช่หรือไม่?

✔️ 4. ข้อมูลที่ถูกบันทึกในระบบบล็อกเชน ไม่ใช่ข้อมูลละเอียดอ่อน/ข้อมูลระบุตัวบุคคล ใช่หรือไม่?

✔️ 5. คุณต้องการระบบที่สร้างความเชื่อใจระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบันทึก/สร้างและการเข้าถึงข้อมูล โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ควบคุม ใช่หรือไม่?

✔️ 6. คุณต้องการระบบที่รับประกันได้ว่าข้อมูลที่ผ่านการอนุมัติร่วมกันแล้วจะไม่สามารถถูกปลอมแปลง/แก้ไขได้ ใช่หรือไม่?
 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม>> https://www.dga.or.th/th/content/890/13488/