อนาคตกำลังใกล้เข้ามาแล้ว เมื่อมีพ.ร.บ.รัฐบาลดิจิทัล


21 August 2562
722

ชีวิตเราจะสะดวกขึ้นด้วยบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 𝗢𝗻𝗲 𝗦𝘁𝗼𝗽 𝗦𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗲