ดัชนีนวัตกรรมไทยพุ่งแซง 5 ประเทศ


20 สิงหาคม 2562
412

ปี 2019 ขึ้นสู่อันดับ 40 🚀 ด้านนวัตกรรมในเวทีโลก