มีพ.ร.บ.รัฐบาลดิจิทัลแล้วดียังไง


20 August 2562
1386

ทุกหน่วยงานจะต้องจัดทำ ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ หรือ 𝗗𝗮𝘁𝗮 𝗚𝗼𝘃𝗲𝗿𝗻𝗮𝗻𝗰𝗲 เพื่อให้ข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ

✅ มีความถูกต้อง

✅ ครบถ้วน

✅ ทันสมัย

✅ พร้อมที่จะนำไปใช้ได้อย่างมีคุณภาพ

 

 

 

 

 

 

 

👌 ดีอย่างนี้ไง อ่านกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐฉบับเต็มโหลดฟรี

>> https://www.dga.or.th/th/profile/2108/

 

อ่านข้อมูลดีๆ จากพ.ร.บ.ฉบับนี้เพิ่มเติมคลิก

>> https://www.dga.or.th/th/content/2136/13427/