การแข่งขันทางการค้าด้วยข้อมูลเปิดของ กระทรวงพาณิชย์ มิติใหม่แห่งการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน


15 August 2562
789

อยากรู้
ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก
https://data.moc.go.th/

อยากรู้
ข้อมูลเปิดหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ คลิก
https://data.go.th/default.aspx