การพัฒนาบริการภาครัฐประเทศไทยเรามาไกลแล้วนะ


15 August 2562
452

Digital Government of Thailand เผยข้อมูลจาก United Nations Department of Economic and Social Affairs (DESA) ไทยขยับอันดับบริการภาครัฐรูปแบบออนไลน์ ปี 2561อยู่ที่ 90 จาก 193 ประเทศ

💡 ในระดับจังหวัดให้บริการภาครัฐ ทั้งแบบ self service counter service ถึง 79%

💡 ช่องทางสื่อสารออนไลน์และการเปิดเผยข้อมูลหน่วยงานรัฐเพิ่มมากขึ้น อำนวยความสะดวกให้ประชาชนกว่าเมื่อก่อนจริงๆ เช่น

💡 ระบบการใช้จ่ายข้อมูลภาครัฐ การยื่นแบบกรมสรรพากรผ่านอินเทอร์เน็ต '

💡 การให้บริการศูนย์กลางข้อมูลให้ผู้ต้องการลงทุนธุรกิจ ติดต่อราชการได้แบบครบวงจร