หน่วยงานของรัฐ เตรียมพร้อม ‼ ปรับตัวรับ พ.ร.บ. การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562


10 June 2562
3440

ติดตามข้อมูลพ.ร.บ.ฉบับนี้คลิก >> https://www.dga.or.th/th/content/2136/13427/

เอกสารแนบ

1

img_449bebfe3417d024f2c23e257a61f5b6

21 ครั้ง