หน่วยงานของรัฐ เตรียมพร้อม ‼ ปรับตัวรับ พ.ร.บ. การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562


10 มิถุนายน 2562
1234

ติดตามข้อมูลพ.ร.บ.ฉบับนี้คลิก >> https://www.dga.or.th/th/content/2136/13427/

เอกสารแนบ