วิธีการทำงานของภาครัฐกำลังจะเปลี่ยนไป!!


3 เมษายน 2562
1234

วิธีการทำงานของภาครัฐกำลังจะเปลี่ยนไป!! 

ด้วยร่าง พ.ร.บ. การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ….. 

กลไกสำคัญในการปฏิรูประบบงานภาครัฐ  เดินหน้าสู่รัฐบาลดิจิทัล

📌อยากรู้เกี่ยวกับกฎหมายอ่านเพิ่มเติมได้ที่ 
👉👉👉 http://bit.ly/2O72s6m

เอกสารแนบ