วิธีการทำงานของภาครัฐกำลังจะเปลี่ยนไป!!


3 April 2562
1148

วิธีการทำงานของภาครัฐกำลังจะเปลี่ยนไป!! 

ด้วยร่าง พ.ร.บ. การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ….. 

กลไกสำคัญในการปฏิรูประบบงานภาครัฐ  เดินหน้าสู่รัฐบาลดิจิทัล

📌อยากรู้เกี่ยวกับกฎหมายอ่านเพิ่มเติมได้ที่ 
👉👉👉 http://bit.ly/2O72s6m

เอกสารแนบ

1

img_b06a55e85d9286a367ed08fe2f6cdd81

3 ครั้ง
2

img_b857d69d8b2e8a482d02d230c0347781

0 ครั้ง
3

img_a7bacaec6720f8fa65dff5c1cb505cfd

2 ครั้ง
4

img_fa1fe4a68855b7c1239ce243d1eebaed

0 ครั้ง
5

img_0cf4dba959a2c25a6c78c6d96fb9d6d8

0 ครั้ง
6

img_b6be8c1aa502ef1ee297bab41e03354a

0 ครั้ง
7

img_bf10e27615a16906fbf541f4e81a9848

0 ครั้ง
8

img_4d060f8dca54c58c6967f26d554cb3b1

0 ครั้ง
9

img_1d0afb99f33db8867cd718ba57f8f216

0 ครั้ง