มาดูสถิติที่น่าสนใจทางการปกครองกันครับ


3 April 2562
957

ที่มา: ข้อมูลทางการปกครองทั่วประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยสำนักงานเลขานุการกรมการปกครอง

เอกสารแนบ

1

img_cde1ef6605604a79905fa771868e5ff4

3 ครั้ง