มาดูสถิติที่น่าสนใจทางการปกครองกันครับ


3 เมษายน 2562
1234

ที่มา: ข้อมูลทางการปกครองทั่วประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยสำนักงานเลขานุการกรมการปกครอง

เอกสารแนบ

1

img_cde1ef6605604a79905fa771868e5ff4

12345 ครั้ง