ผลการจัดอันดับ Digital Government ปี 2018 ของมหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศไทยได้อันดับ 21 จาก 65 ประเทศ


8 November 2561
1579

ผลการจัดอันดับ-Digital-Government-ปี-2018

ผลการจัดอันดับ Digital Government ปี 2018 ของมหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศไทยได้อันดับ 21 จาก 65 ประเทศ

ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 21 ได้ 68.1 คะแนน โดยปีนี้มีประเทศที่เข้าร่วมการสำรวจทั้งหมด 65 ประเทศ ประเทศที่ได้อันดับสูงสุด 5 อันดับแรกของโลก คือ 
อันดับที่ 1 เดนมาร์ก 94.8 คะแนน 
อันดับที่ 2 สิงคโปร์ 93.8 คะแนน 
อันดับที่ 3 อังกฤษ 91.9 คะแนน 
อันดับที่ 4 เอสโตเนีย 91.1 คะแนน 
อันดับที่ 5 สหรัฐอเมริกา 90.3 คะแนน 

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ที่ http://e-gov.waseda.ac.jp