เดินหน้าภารกิจใหม่ เปลี่ยนผ่านภาครัฐ สู่ยุคดิจิทัล


4 กันยายน 2561
1079

เดินหน้าภารกิจใหม่ เปลี่ยนผ่านภาครัฐ สู่ยุคดิจิทัล

เอกสารแนบ

1

img_588c4e79d2bb3a8f805f22778d32dd3e

0 ครั้ง
2

img_0d826c67f0909bb7dbf9c8089adb28d4

0 ครั้ง
3

img_fec2165440aa05d1f965bc357654dce7

0 ครั้ง
4

img_19026649fc40b0181590804f7ef5cdc1

0 ครั้ง
5

img_110213b3ab2cac9c311a7361330091e7

0 ครั้ง
6

img_224c9e5a9792cbf554fdc54e465a7ad4

0 ครั้ง
7

img_c417968a5235e978a2d277843c94d7d1

0 ครั้ง
8

img_838973e94a9ce6f8c26bc0986acefda9

0 ครั้ง
9

img_b0cce5265c0e05f3799fc760f4d7aa95

0 ครั้ง
10

img_78a51dc4a90155e8f8ea7fcba1932065

0 ครั้ง
11

img_acd89868564360ca3f1e4bc42ea3dc8c

0 ครั้ง
12

img_9290e78b6abd31a43291dc4d7092cf34

0 ครั้ง
13

img_565f21b1e4f87db74f789af08baec4b1

0 ครั้ง