รู้ทันไวรัส วายร้ายล็อกไฟล์ RANSOMWARE


21 สิงหาคม 2561
2149

Ransomware01

Ransomware02

Ransomware03

Ransomware04

เอกสารแนบ

1

img_692f2ff6586257c9399e4eba92828a3b

1 ครั้ง
2

img_5b5a9501713105599f6c0b1976aea768

0 ครั้ง
3

img_e0c8423f7f58fff32c9b6325d3c85fd5

0 ครั้ง
4

img_1ed0029d41771ee93b01b0c2338581f1

0 ครั้ง
ป้ายกำกับ : ransomware