ผลการจัดอันดับ ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Development Index: EGDI) ของ United Nations E-Government Survey ปี พ.ศ. 2561


26 July 2561
3876

สพร.

UN E-Government Survey 2018

สามารถอ่านรายงานฉบับเต็มได้ที่ https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2018

เอกสารแนบ

1

img_0694beef2be025105697b4074d82174b

13 ครั้ง
ป้ายกำกับ : สพร DGA UN E-Government Survey 2018