5 ขั้นตอนง่ายๆ ช่วยสมาชิก กยศ. ตรวจสอบบัญชีผู้กู้ประเภทบัญชีเงินกู้ และหนี้คงค้าง ผ่านตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ


18 July 2561
1567

สพร.

5 ขั้นตอนใช้งานบริการกยศ บนตู้ kiosk 1

5 ขั้นตอนใช้งานบริการกยศ บนตู้ kiosk 2

5 ขั้นตอนใช้งานบริการกยศ บนตู้ kiosk 3

5 ขั้นตอนใช้งานบริการกยศ บนตู้ kiosk 4

5 ขั้นตอนใช้งานบริการกยศ บนตู้ kiosk 5

5 ขั้นตอนใช้งานบริการกยศ บนตู้ kiosk 6

5 ขั้นตอนใช้งานบริการกยศ บนตู้ kiosk 7

เอกสารแนบ

1

img_50e384407d564f4f65c1928c77de6f89

2 ครั้ง
2

img_788eb11d84827e49aa2eda948edc98fa

2 ครั้ง
3

img_62aef81495a23bb80eeaae196efdb4b4

2 ครั้ง
4

img_f822899075edf3de25e38235d6f265f1

1 ครั้ง
5

img_0a0e0d489cea94db48b760d73f700e68

1 ครั้ง
6

img_87f975e6d3321cfc2d77e185348b092e

1 ครั้ง
7

img_8d391378a2a335af5a6675d5f0d3cfc5

1 ครั้ง
ป้ายกำกับ : กยศ สพร DGA