5 ขั้นตอนง่ายๆ ช่วยสมาชิก กยศ. ตรวจสอบบัญชีผู้กู้ประเภทบัญชีเงินกู้ และหนี้คงค้าง ผ่านตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ


18 กรกฎาคม 2561
1234

สพร.

5 ขั้นตอนใช้งานบริการกยศ บนตู้ kiosk 1

5 ขั้นตอนใช้งานบริการกยศ บนตู้ kiosk 2

5 ขั้นตอนใช้งานบริการกยศ บนตู้ kiosk 3

5 ขั้นตอนใช้งานบริการกยศ บนตู้ kiosk 4

5 ขั้นตอนใช้งานบริการกยศ บนตู้ kiosk 5

5 ขั้นตอนใช้งานบริการกยศ บนตู้ kiosk 6

5 ขั้นตอนใช้งานบริการกยศ บนตู้ kiosk 7

เอกสารแนบ

ป้ายกำกับ : สพร DGA กยศ