จุดติดตั้งตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ Government Smart Kiosk


22 May 2561
99610
จุดติดตั้งตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ Government Smart Kiosk

กรุงเทพและปริมณฑล

 1. โรงพยาบาลราชวิถี 1 ตึกสอาด ศิริพัฒน์ ชั้น 1 (สถาบันโรคหัวใจ) ตรงเคาน์เตอร์พยาบาล
 2. โรงพยาบาลราชวิถี ตู้ 2 ตึกสอาด ศิริพัฒน์ ชั้น 1 (สถาบันโรคหัวใจ) ตรงเคาน์เตอร์พยาบาล
 3. โรงพยาบาล ราชวิถี ตู้ 3 ตึกเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 10
 4. โรงพยาบาลรามาธิบดี อาคาร 1 โรงพยาบาลรามาธิบดี ตรงเคาน์เตอร์จ่ายยา
 5. โรงพยาบาลตำรวจ อาคารมหาภูมิพลราชานุรณ์ 88 พรรษา
 6. โรงพยาบาลวชิระ อาคารคณะแพทยศาสตร์ หน้าลิฟท์ตรงข้ามห้องทะเบียน
 7. โรงพยาบาลสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร หน้าห้องจ่ายยา
 8. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จ. สมุทรสาคร หน้าประตูทางเข้าข้างประชาสัมพันธ์
 9. โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร ตึกเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ทางเข้าประตู
 10. โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จ.สมุทรสงคราม ข้างประชาสัมพัมธ์ (อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน)
 11. โรงพยาบาลปทุมธานี ชั้น 1 หน้าห้องบัตรนอกเวลา
 12. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 13. ศูนย์บริการร่วมภาครัฐสาขาธัญญาพาร์ค ตรงข้ามไปรษณีย์ไทย
 14. ศูนย์บริการร่วมภาครัฐสาขา Central ศาลายา จังหวัดนครปฐม บริเวณศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จชั้น2
 15. ศูนย์บริการร่วมภาครัฐสาขา Central Westgate โซน Fashion ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต จ.นนทบุรี
 16. Big C ราชดำริ ประตูทางเข้าชั้น1 ฝั่งลานจอดรถ
 17. Big C บางพลี ชั้น 2 หน้าร้านเสริมสวยปรียานุช
 18. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ชั้น 18
 19. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชั้น 1 ตรงหน้าลิฟท์
 20. ศูนย์บริการร่วมคมนาคมท่าเรือสาธร
 21. ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ศูนย์ราชการเฉลิมฯ อาคาร B ชั้น 1 ทางเข้าศูนย์ดิจิทัลชุมชน
 22. ศูนย์บริการร่วม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ศูนย์รับคำขออนุญาต สนง. กพร ชั้น 1 อาคาร กพ. หลังเก่า
 23. ศูนย์บริการร่วมภาครัฐ สาขาศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม บริเวณด้านหน้าศูนย์
 24. โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ อาคารบริการ ชั้น 1 หน้าห้องประกันสังคม
 25. เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดนนทบุรี ชั้น 3
 26. เทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 ชั้น 1 บริเวณทางเข้าห้องโถงใหญ่
 27. สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ อาคารรัชมงคล ชั้น 1 บริเวณหน้างานตรวจสอบสิทธิ
 28. กรมบังคับคดี ชั้น 2 อาคารกรมบังคับคดี 9 ชั้น ใกล้จุดประชาสัมพันธ์
 29. ทำเนียบรัฐบาล (รอจุดติดตั้ง)
 30. ศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภาคกลาง

 1. โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี ประตูบันไดทางขึ้น จุดคัดกรอง
 2. โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 หน้าห้องประชาสัมพันธ์ ใกล้จุดคัดกรอง
 3. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
 4. โรงพยาบาลประจวบ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 2 ประตูทางเข้าผู้ป่วยนอก
 5. โรงพยาบาลหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประตูทางเข้า หน้าเคาน์เตอร์จุดคัดกรอง
 6. โรงพยาบาลสิงห์บุรี หน้าห้องบัตรนอกเวลา
 7. โรงพยาบาลอินทร์บุรี หน้าห้องบัตร ตึกอุบัติเหตุ
 8. โรงพยาบาลนครนายก ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอกนอกและอุบัติเหตุ บริเวณศูนย์สั่งการ 1669
 9. โรงพยาบาลบ้านหมี่ บริเวณประตูทางเข้าอาคารสิรินธร
 10. โรงพยาบาลเสนา บริเวณหน้าห้องเวชระเบียน
 11. โรงพยาบาลพระพุทธบาท ชั้น 1 หน้าห้องเวชระเบียน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
 12. โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร บริเวณหน้าห้องเวชระเบียน
 13. โรงพยาบาลพิจิตร บริเวณหน้าห้องเวชระเบียน
 14. เทศบาลสระบุรี จ. สระบุรี ข้างประชาสัมพันธ์
 15. โรงพยาบาลเพชรบรูณ์ ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 1 หน้าห้อง OPD
 16. โรงพยาบาลสุโขทัย ตึก OPD ข้างห้องประชาสัมพันธ์
 17. โรงพยาบาลพุทธชินราช อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 1 หน้าศูนย์ประกันสุขภาพ
 18. โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย อาคารผู้ป่วยนอก โถง OPD ข้างห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 19. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 1 ข้างเคาน์เตอร์ศูนย์ดำรงธรรม
 20. Big C พระนครศรีอยุธยา (อำเภอยิ้ม) บริเวณหน้าหน้าเคาน์เตอร์บริการลูกค้าโฮมโปร
 21. Big C นครสวรรค์ (วี-สแควร์) ชั้น 2 หน้าลิฟท์ ฝั่งจุดบริการลูกค้า
 22. Big C เพชรบูรณ์ ประตูทางเข้าศูนย์อาหาร
 23. Big C อ่างทอง ประตูทางเข้าหน้าร้าน KFC
 24. Big C สุโขทัย พื้นที่บริเวณด้านหน้าอ.ยิ้ม
 25. Big C กำแพงเพชร ชั้น 2 หน้าร้านนวดแผนไทย

ภาคเหนือ

 1. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหินจังหวัดพิจิตร
 2. Big C เชียงใหม่เอ็กตร้า ประตูทางเข้าด้านขวามือ ตรงบันไดทางขึ้นศูนย์อาหาร
 3. Big C แพร่ ข้างจุดบริการลูกค้า
 4. Big C ลำพูน ประตูทางเข้าฝั่ง KFC ตรงข้ามตู้ ATM
 5. Big C ตาก หน้าอำเภอยิ้ม ฝั่งศูนย์อาหาร
 6. Big C น่าน บริเวณศูนย์อาหาร
 7. Big C เชียงราย ด้านข้างอำเภอยิ้ม
 8. Big C ลำปาง ด้านหน้าศูนย์บริการประชาชน
 9. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ตึก OPD หน้าห้องศูนย์สิทธิ์
 10. ห้องสมุดประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ข้างเคาน์เตอร์ห้องสมุด
 11. สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพะเยา หน้าห้องประชาสัมพันธ์
 12. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุทัยธานี

ภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ

 1. Big C อ.เมือง มหาสารคาม (ศูนย์ One Stop Service) โซน Foodcenter
 2. Big C โคราชชั้น 1 ข้างบันไดเลื่อน หน้าธนาคารกรุงเทพ
 3. Big C อุบลราชธานี ชั้น 2 หน้าอำเภอยิ้ม บริเวณศูนย์อาหาร
 4. Big C ขอนแก่นชั้น 1 ประตูทางเข้า หน้าอำเภอยิ้ม
 5. Big C อุดรธานี 2 ชั้น 1 หน้าอำเภอยิ้ม
 6. Big C กาฬสินธุ์ ข้างอำเภอยิ้ม บริเวณศูนย์อาหาร
 7. Big C นครพนม ข้างอำเภอยิ้ม บริเวณศูนย์อาหาร
 8. Big C โพนพิสัย หนองคาย หน้าเคาน์เตอร์จุดบริการลูกค้า
 9. Big C สระแก้ว บริเวณจุด ATM ข้างร้าน AIIZ
 10. Big C บุรีรัมย์ หน้าประตูทางเข้า ฝั่งศูนย์อาหาร
 11. Big C สุรินทร์ ใกล้ประตูทางเข้าบริเวณศูนย์อาหาร
 12. Big C ยโสธร บริเวณศูนย์อาหาร
 13. โรงพยาบาลหนองบัวลำภู หน้าเคาน์เตอร์จุดคัดกรอง
 14. สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ บริเวณจุดจำหน่ายตั๋วรถโดยสาร
 15. Big C ชัยภูมิ (อำเภอยิ้ม) ชั้น 1 อาคาร B ด้านหน้าอำเภอยิ้ม
 16. Big C มุกดาหาร มุมขวาของบริเวณเคาน์เตอร์บริการอำเภอยิ้ม
 17. Big C ร้อยเอ็ด ชั้น 1 ด้านข้างอำเภอยิ้ม
 18. Big C เลย บริเวณอ.ยิ้มใหม่
 19. Big C ศรีสะเกษ พื้นที่ใกล้ๆ ด้านหน้าอำเภอยิ้ม ข้างตู้ ATM กรุงศรี
 20. Big C สกลนคร (อำเภอยิ้ม) ชั้น 1 บริเวณอำเภอยิ้ม
 21. Big C อำนาจเจริญ ตรงบริเวณศูนย์อาหาร ประตูทางเข้าที่ 2 มาฟู้ดคอร์ท ตรงข้ามร้านชาพะยอม
 22. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาคารรัตนเวชพัฒน์ ชั้น 1 หน้าจุดเวชระเบียน
 23. โรงพยาบาลอำนาจเจริญ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 หน้าเวชระเบียน ข้างตู้กดบัตรคิว
 24. สถานีขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ ข้างห้องประชาสัมพันธ์

ภาคตะวันออก

 1. Big C ชลบุรี หน้าบันไดเลื่อนชั้น 2 ใกล้จุดบริการลูกค้า
 2. Big C ปราจีนบุรี ทางลงบันไดลาดเลือน ข้างร้าน Dunkin’ Donuts
 3. Big C จันทบุรี ชั้น 1 ประตูทางเข้าหลัก บริเวณด้านข้างอำเภอยิ้ม
 4. Big C ฉะเชิงเทรา(อำเภอยิ้ม) อาคารที่มีโรงหนังเมเจอร์ หน้าอำเภอ
 5. Big C ระยอง (อำเภอยิ้ม) ทางเข้าฝั่งแผนกเด็กชั้น 2
 6. โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี ตึกประชาธิปก ชั้น 2 ตรงข้ามห้องบัตร
 7. ศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น 1 บริเวณทางเข้าศาลากลางจังหวัดหลังเก่า

ภาคตะวันตก

 1. โรงพยาบาลราชบุรี จ.ราชบุรี หน้าห้องจ่ายยา
 2. โรงพยาบาลบ้านโป่ง จ.ราชบุรี ด้านข้างเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ตึกอำนวยการ
 3. โรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี ข้างประชาสัมพันธ์ ตรงข้ามเคาน์เตอร์เวชระเบียน
 4. โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี หน้าห้องเวชระเบียน
 5. กรมสวัสดิการทหารบก
 6. โรงพยาบาลมะการักษ์ จ.กาญจนบุรี หน้าเคาน์เตอร์เวชระเบียน
 7. โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี หน้าเคาน์เตอร์จุดคัดกรอง
 8. โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อาคาร 100 ปี ชั้น 1 หน้าหน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
 9. โรงพยาบาลแม่สอด อาคารผู้ป่วยนอก 8 ชั้น ตรงศูนย์ตรวจสอบสิทธิ

ภาคใต้

 1. Big C ภูเก็ต หน้าอำเภอยิ้ม
 2. Big C หาดใหญ่ ชั้น 2 หน้าอำเภอยิ้ม
 3. Big C ตรัง บริเวณหน้าร้าน MK
 4. Big C ระนอง บริเวณจุดให้บริการ ATM โซนทางเดินกลาง
 5. Big C สตูล บริเวณจุดบริการลูกค้า
 6. โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
 7. Big C กระบี่ ชั้น 2 ทางด้านซ้ายของอำเภอยิ้ม
 8. Big C ชุมพร (อำเภอยิ้ม) ชั้น 2 บริเวณอำเภอยิ้ม
 9. Big C สุราษร์ธานี
 10. โรงพยาบาลทุ่งสง อาคาร 1 ชั้น 1 หน้าห้องบัตร
 11. สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพังงา บริเวณทางเข้าสถานีผู้ขนส่ง
 12. โรงพยาบาลพัทลุง เสาด้านขวาประชาสัมพันธ์ บริเวณทางเข้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1


ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2563

ค้นหาตู้บริการอเนกประสงค์ใกล้คุณ ผ่าน Google Map คลิกเลย

ป้ายกำกับ : DGA GovernmentSmartKiosk สพร