ระลึกถึงบูรพกษัตริย์ ผ่านประวัติเงินตราไทยในวันจักรี


5 April 2561
2271

Jakree2018 (1)

Jakree2018 (2)

Jakree2018 (3)

Jakree2018 (4)

ระลึกถึงบูรพกษัตริย์ ผ่านประวัติเงินตราไทยในวันจักรี

#วันจักรี #กษัตริย์ไทย #EGA #กรมธนารักษ์ #OpenData #OpenGovernment
ดาวน์โหลดข้อมูลเปิดภาครัฐได้ที่ https://data.go.th/
.
#จำนวนเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ2558
#ข้อมูลประวัติเงินตราไทยจากกรมธนารักษ์

เอกสารแนบ

1

img_65c8cc996d47655e07d9da0de511a349

10 ครั้ง
2

img_925f74d547fb97635f461abe0696aa8a

9 ครั้ง
3

img_d1d6d1f0c90abfbb8bd0bbf8e29d040b

9 ครั้ง
4

img_04ea823cbec0b3b9965d9b5a12a1a362

7 ครั้ง