ระลึกถึงบูรพกษัตริย์ ผ่านประวัติเงินตราไทยในวันจักรี


5 เมษายน 2561
1234

Jakree2018 (1)

Jakree2018 (2)

Jakree2018 (3)

Jakree2018 (4)

ระลึกถึงบูรพกษัตริย์ ผ่านประวัติเงินตราไทยในวันจักรี

#วันจักรี #กษัตริย์ไทย #EGA #กรมธนารักษ์ #OpenData #OpenGovernment
ดาวน์โหลดข้อมูลเปิดภาครัฐได้ที่ https://data.go.th/
.
#จำนวนเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ2558
#ข้อมูลประวัติเงินตราไทยจากกรมธนารักษ์

เอกสารแนบ